All posts by: Sharon Sher

About Sharon Sher

איגוד השיווק האמריקאי מגדיר את המנוח שיווק כ: פעילויות וכלל הגורמים והתהליכים אשר יוצרים, מתקשרים, וממירים הצעות שיש להן ערך לצרכנים, לקוחות, שותפים ולחברה בכללותה. במבט ראשון ההגדרה ניראת אולי מסורבלת, אבל אם מתעמקים בה קצת רואים שהיא למעשה פורסת בפנינו את תוכנית שיווק, כלומר את תוכנית העבודה שלנו. אז איך בונים תוכנית שיווק? נבחן את […]